Redbook: Podręcznik Prawnej Style

Redbook zawiera szczegółowe wskazówki do podstawowych zasad prawnych na piśmie. W przeciwieństwie do większości stylów lub prowadnic gramatyki, który koncentruje się na potrzebach prawnychstylu – zarówno zasad, jak również wyjątki. Protetyka Kraków Redbook również zawiera szczegółowe, wiarygodne informacje na temat znaków interpunkcyjnych, wielkich liter, apartamenty w Szczawnicy

pisowni, link przypisy i cytaty z ilustracjami w kontekście prawnym. Przeznaczony dla

studentów prawa, profesorów prawa, praktykujących prawników i sędziów, link pracy kładzie nacisk na sposób, w jaki prawnych piśmie różni

się od innych stylów technicznych piśmie. „Jak to zrobić” rozdziały dotyczą edycji i korekty, cyfr i symboli, a ogólny projekt

dokumentu.
Amazon Sales Rank: reforma sądownictwa # 713446 w Książki Opublikowany: 01.03.2002 Język oryginału: angielski Oprawa: Spiral-bound 399 stron